Hoolekogu liikmed 2021/2022 õa

Mari Niitra- lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Grete Hantson- lastevanemate esindaja
Merle Müür- lastevanemate esindaja
Heidi Laanemäe- lastevanemate esindaja
Siim Kornel - õpetajate esindaja
Katri Pruulmann - Vara osakonna õpetajate esindaja
Raimet Figol - Vara osakonna lastevanemate esindaja
                   - valla esindaja
Karmen Kuusik - õpilaste esindaja