Peipsiääre vallavolikogu otsustas 14.08 toimunud istungil, et Vara Põhikooli muusikaklasside jätkamine toimub edaspidi Alatskivi Kunstide Kooli baasil. Õppetöö korraldusliku poole pealt see suuri muudatusi kaasa ei too. Õppetöö toimub endiselt Vara Põhikooli ruumides ning koostöö muusikaklasside ning üldhariduskooli vahel toimub endiselt.

Selleks, et saaksime õpilased kanda kunstide kooli nimekirja ja päevikutesse palun kõigil jätkajatel täita ja esitada vastav avaldus. Avalduse saate alla laadida siit. Võite edastada selle kas digitaalselt allkirjastatult alatskivi.kunstidekool@gmail.com  või füüsilisel kujul Vara Põhikooli.
Õpilased, kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi jätkata, palun sellest teada anda.

TULE ÕPPIMA ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI VARA OSAKONDA

Eelkooli esimene tund toimub 3. oktoobril kell 13.00 Vara Põhikooli muusikaklassis.

Õpetatavad erialad: klaver ja flööt

Osalejatel palun teada anda hiljemalt 1. oktoobriks SIIN, alatskivi.kunstidekool@gmail.com või
telefonil 5168059.

Avalduse kooli nimekirja kinnitamiseks leiate SIIT. Avalduse võite alla laadida ja täita otse arvutis ning digiallkirjastatud kujul saata alatskivi.kunstidekool@gmail.com või välja printida ning tuua direktori kabinetti.